TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE:

Gratis rådgivning till familjeföretag.

TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE:

Gratis rådgivning till familjeföretag.

På grund av vårens stora efterfrågan på vårt erbjudande om gratis rådgivning till dig som jobbar i ett familjeföretag har vi beslutat oss för att förlänga vår kampanj. Personalfokus fortsätter hjälpa familjeföretag att hitta ny energi ända fram till sista oktober. Boka din rådgivning redan idag.

Familjeföretag har fler utmaningar än vanliga bolagsstrukturer. Här spelar nämligen kommunikation, samarbete och känslor en större roll. Behovet av stöd att komma ur konfliktfyllda situationer i familjeägda bolag har visat sig vara enormt. Vi vet att det kan vara svårt. Irritation, dålig samtalston eller uppgivenhet kan kännas övermäktigt och stå i vägen för att komma vidare på egen hand. Därför erbjuder vi dig just nu gratis rådgivning hos vår psykolog och organisationsexpert.

a

Det är din personal som är skillnaden mellan att vinna och försvinna. Vi hjälper dig till framgång.

Det är din personal som är skillnaden mellan att vinna och försvinna. Vi hjälper dig till framgång.

En motiverad och välmående arbetsstyrka leder till ökad effektivitet och prestation.

På sikt genererar det bättre avkastningsmöjligheter för bolaget. Som styrelsemedlem i bolag vilka saknar HR-avdelning säkerställer vi att personalfrågor och utveckling av bolagets organisation ombesörjs.

Ditt arbete kommer att utgöra en stor del av ditt liv och det enda sättet att bli nöjd på riktigt är att göra ett bra jobb. Och det enda sättet att göra ett bra jobb är att älska vad du gör.

Steve Jobs

APPLE

Personalavdelning i all ära, men vi vet alla att de viktiga HR-frågorna avgörs i styrelserummet.

Strategiska beslut i ett företag påverkar inte bara bolagets verksamhet och framtid, de berör också företagets personal. Därför är det viktigt att någon i styrelsen sätter fokus på hur personalen påverkas.

Personalens inverkan

på företagets lönsamhet.

Trivsel påverkar effektivitet0%

Företag med personalkonflikter0%

Genomsnittligt missnöje med feedback0%

Personalens inverkan

på företagets lönsamhet.

Trivsel påverkar effektivitet0%

Personalkonflikter0%

Missnöje feedback0%

289

Antalet sjukskrivningar per timma

291

tusen kr är den genomsnittliga konfliktkostnaden

320

Tidsåtgång vid rekrytering i timmar

159

tusen företag under 250 anställda saknar HR-avdelning

Det här är
Personalfokus i korthet

Vi är en professionell partner med stor erfarenhet inom personalfrågor och organisationsutveckling. Vår affärside går ut på att som styrelsemedlem agera resurs, avlastning och rådgivning åt bolag som saknar HR-avdelning. Vi säkerställer att personal och organisation får det fokus som krävs för att bolagets personalstyrka ska vara välmående, motiverad och prestera till sin fulla kapacitet.

Vi stöttar våra kunder med strategisk rådgivning men kliver också in och avlastar företagsledare i det aktuella bolaget om behov uppstår.

Från ord till handling

Vi på Personalfokus är experter på personalfrågor och organisationsutveckling. Det är kunskap och erfarenhet som vi tar med oss in i styrelserummet där vi hjälper bolagsägare optimera sin verksamhet. Vi ser till att personalperspektivet finns med i styrelsens beslut eftersom vi vet att alla strategiska frågor på ett eller annat sätt involverar eller påverkar personalen. Du kan bara optimera din verksamhet och implementera strategiska förändringar genom att väga in personalperspektiv redan från början. Det är därför du behöver Personalfokus i din styrelse.

Men vi stannar inte där. Vi går från ord till handling när vi går in i bolaget och stöttar företagsledare med operativa handlingar och insatser. Vi bistår med strategisk rådgivning och avlastar företagsledningen inom personalutveckling, konflikthantering, chefsstöd, rekrytering och personaleffektivisering.

a

Gör det du är bra
så gör vi resten

Vårt mål är att ledningen ska kunna fokusera på sin huvuduppgift, styrelsen känna sig trygg i att personalfrågor ombesörjs och personalen få det fokus den behöver för att må bra.

Konflikter på arbetsplatsen

När konflikten är ett faktum på din arbetsplats går vi handgripligen in och löser den på bästa sätt, och skapar därmed åter fokus på verksamheten.

Svåra personalsamtal

Uppsägning, exitsamtal, sjukskrivningar, stresshantering är dessvärre en del av dagens moderna verksamheter. Vi hjälper dig med de svåra samtalen.

Förändringsimplementation

Beslut behöver omsättas till beteenden och handlingar, först då blir det tal om implementering. Vi ser till att nya arbetsprocesser får fäste i verksamheten.

Motivation och trivsel

Ett positivt arbetsklimat och en motiverad personalstyrka är nyckeln till framgång. Målstyrning och feedback är avgörande för just motivationen.

Organisationsförändring och utveckling

Det går fort idag. Det som inte är under utveckling är under avveckling. Vi har lång erfarenhet av effektiviseringar, utveckling och förändringsarbete.

Rekryteringar och exit

Nya möjligheter innebär ibland att organisationen måste förändras. Personalfokus hjälper till vid rekrytering av ny personal och vid avveckling.

Vi är bäst på
det vi gör mest

Personalfokus ägs och leds av Anna Russberg. Anna, som är legitimerad psykolog, har bred internationell erfarenhet från organisationsutveckling och personalfrågor.

Anna är författare till Piska eller Morot, en bok om Change Management för hållbara beteendeförändringar.

Anna har suttit i ledningsgruppen i Saudiarabien, lett förbättringsprojekt i ett tiotal länder på tre kontinenter, hon är delägare i Lord Rehabilitaion i Iran och hon driver sedan en tid tillbaka Personalfokus i Sverige.

Som förtroendevald av Sveriges HR-förening skriver Anna som fråga organisationspsykologen i deras branschtidning. Anna är också en flitigt anlitad föredragshållare och moderator.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar. Vi har alltid tid för ett samtal och försöker alltid finna svar på dina frågor.

Senaste nytt från
Personalfokus

Kontakta oss för mer information