7 tips – så får du slut på konflikterna

7 tips – så får du slut på konflikterna på jobbet!

Ingen vill arbeta där konflikter råder. Personalen mår dåligt, chefen mår dåligt och bolaget tappar produktion. Vi är experter på konflikthantering. Vi går handgripligen in och löser dem på bästa sätt.

  1. Tydlighet i organisationen. Sätt tydliga mål, roller och förväntningar för varje avdelning och medarbetare
  2. Uppförandekod. Skapa en tydlig uppförandekod “såhär beter vi oss mot varandra på vår arbetsplats”. Den kan omfatta allt ifrån att komma i tid till möten eller positivt bemöta de som lyfter något som inte fungerar
  3. Chefen föregår med gott exempel. Se till att ledning och chefer föregår med gott exempel kring de beteenden uppförandekoden avser
  4. Forum att föra goda dialoger kring ris och ros. Säkerställ att ni använder positiva ord och ett inbjudande kroppsspråk när någon lyfter ris och ros. Uppmuntra medarbetare att göra det samma mot varandra även utan chefens närvaro. Omsätt feedbacken till förbättringar och återkoppla alltid när förändring har skett
  5. Utvärdera arbetsprocesser. Etablera en kultur där ni utvärderar arbetsprocesser och samarbeten. Det ger medarbetarna en chans att lyfta det som funkar bra men också det som kan bli bättre
  6. Tydlig och effektiv mötesstruktur. Sätt upp ramar för agenda, mötesregler och samspel
  7. Skapa tydlighet i hur ni löser konflikter och sakfrågor. Etablera en tydlig struktur för att lösa konflikter och när medarbetare är oense i sakfrågor
Inga kommentarer

Lämna en kommentar