VD i ett familjeföretag – Sveriges svåraste jobb!

VD i ett familjeföretag – Sveriges svåraste jobb!

VD i ett familjeföretag – Sveriges svåraste jobb!

Är du ny VD och kanske till och med familjemedlem i familjeföretaget? Är ni inne i en generationsväxling? Då behöver du alla tips du kan få, och ett stort lycka till… din utmaning är nämligen en av de största näringslivet kan uppbringa. Men misströsta inte, Personalfokus ger dig råd och tips för att lyckas.

Du kan glädja dig med att du inte är ensam. 50-75% av Sveriges bolag är familjeägda. Problemet är att endast var tionde familjeföretag kommer kunna drivas vidare av en tredje generation enligt en undersökning från PWC. Generationsväxlingen är boven. Bristande kommunikation och en stor förtroendeklyfta mellan generationerna är orsaken till misslyckandet. Ändå läggs mest tid och resurser på skatteplanering och andra tekniska detaljer samtidigt som rättviseaspekten och mjuka delar faller i glömska.

Forskning visar att familjeägda företag som skiftas internt överlever längre och presterar bättre. Vill du öka chanserna att lyckas ska du därför säkerställa att personliga och känslomässiga utmaningar lyfts till diskussion. Våga prata om elefanten i rummet.  Hur ska vi som familj äga, driva och samverka tillsammans? Personalfokus har sammanställt verktyg och TIPS så att du som VD kan hantera mjuka och viktiga delar kopplade till ett lyckat generationsskifte.

Vi är duktiga på det tekniska men missar ofta det som är viktigt – hur får vi familjer att vilja fortsätta samarbeta och umgås - revisor BDO

Faktum är att de tekniska utmaningarna, som är nog så viktiga, har regelverk att luta sig mot och där finns experter som kan hjälpa till. Och därför sätter sällan dessa frågor käppar i hjulet. Det som gör att generationsväxlingen kör fast, eller inte slutar som förväntat, är alltid familjerelationer och känslomässiga frågor. Dessa är svåra att sätta ord på, konkretisera och därmed hantera. Forskning visar att de företag som i god tid förbereder generationsskiftet ofta klarar skiftet bäst. Helst ska förberedelserna ske fem till sju år i förväg och med en tydlig plan för roller, ansvar och tidsramar. Men så blir det inte för alla. Även om planeringen sätts igång i tid, och revisorer hjälper till, missar man ofta att hantera de mjuka delarna på ett bra sätt.

Så, hur yttrar sig problemen?
Oftast uppstår problemen först när det formella skiftet är på plats. När den tidigare VD känner att hen inte längre är företagets mitt, eller när syskon inte kan släppa känslan av orättvisa. Då hamnar den nya VD alltid i kläm, får bära skulden och förväntas lösa problemen, istället för att driva företaget framåt. Det arbete du blivit lovad hindras av en äldre generation som inte släpper taget, du blir rädd för att trampa någon på tårna och dina dagar fylls av evigt hänsynstagande. Inte ovanligt är känslan av stort ansvar och press på att föra det familjen byggt upp vidare, samtidigt som du inte får förutsättningarna, tiden, utrymmet eller mandatet. Resultat blir att VD-rollen inte blev som man tänkt sig. Det fokus framåt man önskat uteblir och bolagets tillväxt hämmas. Här är god kommunikation och mod att våga prata om de svåra sakerna nyckeln till framgång. Här kommer Personalfokus TIPS och råd in i bilden.

Fyll i din e-postadress nedan så skickar vi hela artikeln med alla våra konkreta tips till dig helt kostnadsfritt. 

Inga kommentarer

Lämna en kommentar