Om vår drivkraft

Framgångsrik förändring kommer inifrån

Se vår video:
Personalfokus
i korthet

Vi tror på personalens
förmåga att göra skillnad!

Vårt mål är en välmående och högpresterande personalstryka för de bolag som väljer att vara utan HR-avdelning. Vi tar en aktiv roll i bolagets styrelse där vi säkerställer personalperspektivet i strategiska frågor.

Personalfokus grundades i Stockholm med målsättningen att skapa välmående och högpresterande personalstyrkor för bolag utan HR-avdelning. Vår affärsidé går ut på att som styrelsemedlem agera resurs, avlastning och rådgivning i personalfrågor och organisationsutveckling. Med mångårig internationell erfarenhet från en mängd olika företag och branscher har vi en djup kompetens inom de tjänster vi erbjuder. Vi har ett modernt, professionellt och väldokumenterat arbetssätt och vi sätter alltid våra uppdragsgivares behov i fokus.

a

Positiv feedback ger ökad motivation

Över lag har människor behov av att bli sedda, förstådda och uppskattade för att trivas – arbetsplatsen utgör inget undantag. Personalfokus säkerställer motiverade medarbetare.

50% av alla uppsägningar beror på konflikter.

Konflikter genererar inte bara monetära kostnader, utan även stress, ångest och depression hos medarbetare. Ökad trivsel ger större lönsamhet och minskad personalomsättning.

Arbetsklimatet påverkar lönsamheten med 25%.

Glöm lön och den årliga personalfesten. Det krävs mycket mer än så för att skapa engagemang och ett gott arbetsklimat. Vi på Personalfokus hjälper dig att fokusera på rätt åtgärder.

Jag kombinerar fakta
med erfarenhet!

Personalfokus ägs och drivs av Anna Russberg. Anna är utbilda psykolog med en djup kompetens inom organisationsutveckling och personalfrågor. Hon besitter den unika kompetensen av starkt teoretisk förankring i kombination med bred internationell praktisk erfarenhet.

Anna är partner och styrelseordförande i det Iranska tillverkningsbolaget Lord Rehabilitaion Equipment. Hon har också lett och drivit omfattande förändringsarbeten och organisationsutveckling i ett tio-tal länder fördelat på tre kontinenter.

Anna var den första kvinnan att sitta i ledningsgruppen i Saudiarabien för norska Jotun AS. Som Organizational Excellence Manager ansvarade hon för bolagets organisationsutveckling och samtliga förändringsarbeten.

Som frekvent anlitad föreläsare inom förändringsledning, belöningsmodeller, utbildning och handledningsuppdrag har Anna bland annat hållit föredrag för Wise, Norrköpings kommun, Byggherrarna och Sveriges HR-förening. Hon är dessutom en ledande expert inom Gamification och forskningsbaserade belöningsmodeller.

Anna Russberg från Personalfokus är författare till boken Piska eller Morot – Change Management för hållbara beteendeförändringar. Piska eller Morot är bland annat kurslitteratur på KTH, Chalmers och MBA utbildningen vid Stockholms Universitet.

Anna är förtroendevald av Sveriges HR-förening som fråga organisationspsykologen. I branschtidningen HR-people svarar hon på läsarnas frågor rörande HR och organisation.

Jag kombinerar fakta med erfarenhet!

Personalfokus ägs och drivs av Anna Russberg. Anna är utbilda psykolog med en djup kompetens inom organisationsutveckling och personalfrågor. Hon besitter den unika kompetensen av starkt teoretisk förankring i kombination med bred internationell praktisk erfarenhet.

Anna är partner och styrelseordförande i det Iranska tillverkningsbolaget Lord Rehabilitaion Equipment. Hon har också lett och drivit omfattande förändringsarbeten och organisationsutveckling i ett tio-tal länder fördelat på tre kontinenter.

Anna var den första kvinnan att sitta i ledningsgruppen i Saudiarabien för norska Jotun AS. Som Organizational Excellence Manager ansvarade hon för bolagets organisationsutveckling och samtliga förändringsarbeten.

Som frekvent anlitad föreläsare inom förändringsledning, belöningsmodeller, utbildning och handledningsuppdrag har Anna bland annat hållit föredrag för Wise, Norrköpings kommun, Byggherrarna och Sveriges HR-förening. Hon är dessutom en ledande expert inom Gamification och forskningsbaserade belöningsmodeller.

Anna Russberg från Personalfokus är författare till boken Piska eller Morot – Change Management för hållbara beteendeförändringar. Piska eller Morot är bland annat kurslitteratur på KTH, Chalmers och MBA utbildningen vid Stockholms Universitet.

Anna är förtroendevald av Sveriges HR-förening som fråga organisationspsykologen. I branschtidningen HR-people svarar hon på läsarnas frågor rörande HR och organisation.

Så här tycker våra uppdragsgivare

Kontakta oss för mer information