Nyheter

Den senaste informationen från oss

Vårt mål är en välmående och högpresterande personalstryka för de bolag som väljer att vara ...

Kontakta oss för mer information
a
1,560,750

En delaktig och motiverad personal är mer produktiv och lönsam, en direkt påverkan av dina siffror.

0%

Feedback

Endast en av fem är nöjd med återkopplingen från sin chef

0%

Effektivitet

Upplever att effektiviteten minskar när man hamnar i konflikt

0%

Resultat

Av resultatpåverkande problem uppstår genom dåliga relationer

0%

Uppsägningar

Hälften av alla uppsägningar beror på olösta konflikter